Transponuj +1   Transponuj -1

    V A R I A C E  N A  R E N E S A N Č N Í  T É M A - HRABĚ **2007
    AMI      F     G      AMI 
1.   LÁSKA JE JAKO VEČERNICE PLUJÍCÍ NOČNÍ OBLOHOU,
    ZAVŘETE DVEŘE NA PETLICE, ZHASNĚTE V DOMĚ VŠECHNY SVÍCE
             F   G         AMI  C G/H AMI C/G D F 
    A OPEVNĚTE SVOJE TĚLA, VY, KTERÝM SRDCE ZKAMENĚLA. D F

2.   LÁSKA JE JAKO KRÁSNÁ LOĎ, KTERÁ ZTRATILA KAPITÁNA,
    NÁMOŘNÍKŮM SE TŘESOU RUCE A BOJÍ SE, CO BUDE ZRÁNA,
    LÁSKA JE JAKO BOLEST Z PROBUZENÍ A HORKÉ RUCE HVĚZD,
    KTERÉ TI OKNEM DO VĚZENÍ KVĚTINY SYPOU ZE SVATEBNÍCH CEST. C/G D F
    
3.   LÁSKA JE JAKO VEČERNICE PLUJÍCÍ NOČNÍ OBLOHOU,
    NÁŠ ŽIVOT HOŘÍ JAKO SVÍCE A ?MRTVÍ MILOVAT NEMOHOU:?