Transponuj +1   Transponuj -1

    Z Á V I D Í M  - GROSSMAN **1977
    C              G                 C 
1.   KDYBYS BYL KRÁLEM A MOHL MI DÁT,JEN JAKOBY DAREM,SVOJI ZEMI ČI STÁT
 KDYŽ KOUPÍŠ MI ZÁMEK A ZE ZLATA ŠTÍT A SBÍRKU VŠECH ZNÁMEK,JÁ NEBUDU CHTÍT
             AMI             C 
REF:  VŽDYŤ JÁ CHCI JEN_ŽÍT, JAK ŽÍT SE MÁ, A O NIC VÍC
    JE TO JEN_MÁ TOUHA ŠÍLENÁ, A TÉ CHCI ŘÍCT:

2.   ZÁVIDÍM ŘEKÁM, VIDÍM JE TÉCT, ZÁVIDÍM CHLEBŮM, CÍTÍM JE PÉCT
    ZÁVIDÍM OHŇŮM VOŇAVÝ DÝM,ZÁVIDÍM RŮŽÍM A NEPOCHODÍM
    ZÁVIDÍM VČELÁM MEDOVÝ RÁJ, ZÁVIDÍM DUBNU, ŽE PŘIVÁDÍ MÁJ

REF2: MODRÉMU MRÁČKU VOLNOST ZÁVIDÍM A TO VĚC JE ZLÁ
    STUDENTU V SÁČKU LÁSKU ZÁVIDÍM A TO VĚC JE ZLÁ, A-A-Á

3.   ZÁVIDÍM CESTÁM, ŽE MOHOU VÉST, ZÁVIDÍM STROMŮM OKOLO CEST
    ZÁVIDÍM LOUKÁM SRPNOVÝ ŽÁR, ZÁVIDÍM HORÁM POTOKŮ PÁR
    ZÁVIDÍM HOUSLÍM STŘÍBRNÝ HLAS, ZÁVIDÍM MOŘÍM PROSTOR A ČAS REF2:
    C        AMI     C        AMI 
    ZÁVIDÍM CESTÁM, ZÁVIDÍM JIM,ZÁVIDÍM STROMŮM, ZÁVIDÍM JIM,
    ZÁVIDÍM LOUKÁM, ZÁVIDÍM JIM, ZÁVIDÍM HORÁM, ZÁVIDÍM JIM,
    ZÁVIDÍM HOUSLÍM, ZÁVIDÍM JIM....