Transponuj +1   Transponuj -1

    L Á S K A  V  Č A S E  S O U M R A K Ů  -RADŮZA **1974
        G    F       G 
1.   AŽ TY A JÁ BUDEM STÁT U KALNÝCH VOD 
         DMI      C       G 
    AŽ SE TY !VODY DOTKNOU !ŠPIČEK NAŠICH BOT 
        DMI         C      B 
    AŽ JAKO !LIŠČÍ PASTI SEVŘOU I NAŠE KOLENA 
         F      C      G             
    V OBJETÍ STŮJME V TĚCH VODÁCH KOLEM NÁS 
 
2.   AŽ TY A_JÁ BUDEM_STÁT U PEKLA_BRAN 
    JENOM_LÁSKA_BUDE NAŠE_ZBRAŇ
    KTERÁ VŠEM_BĚSŮM CHŘTÁN_ZAVŘÍT PORU_ČÍ
    JAKO JÁ_TEBE, LÁSKO,_DRŽ MNE V NÁRU_ČÍ
       DMI  C       G      DMI       C      F 
REF:  NAŠE LÁSKA !V ČASE SOUMRAKU, POSLEDNÍ !PAPRSKY SLUNCE VYŠLE DO MRAKŮ
    C         DMI      C   DMI     F       C 
    SNAD SE TA MRAČNA NAD NÁMI SMILUJÍ, SNAD !NEROZDĚLÍ TY, CO SE MILUJÍ

3    AŽ PROTI_VŠEM, BUDEME_SAMI TY A_JÁ
    AŽ NEBUDEME_VĚDĚT, CO_PŘIJDE, KDY A_JAK
    CO MÁ SE_STÁT, MŮJ BOŽE,_CHCEŠ-LI, TO SE_STAŇ 
    JEN MĚ V TU_CHVÍLI, MILÁČKU,_DRŽET NEPŘE_ STAŇ  REF:
          AŽ TY A JÁ BUDEM STÁT U KALNÝCH VOD 3X
     Ž E N A  V  D O M Á C N O S T I Tisk
   *  Formát PDF
   *  Přidat do zpěvníku
   *  Přidat mezi oblíbené
   * 
   *  Upravit