Transponuj +1   Transponuj -1

    U Ž  Z  H O R  Z N Í  Z V O N - GOTT  **1973

      C         F   C        AMI    G 
1.  UŽ Z HOR ZNÍ ZVON, UŽ TMÍ SE KRAJ A S NÍM TVŮJ SYN ŠEL SPÁT.
      C         F   C     AMI    G    F C 
   VŠEM PŘEJ TÝŽ SEN, VŠEM PÍSEŇ HRAJ, MÍR STRUN, MÍR SNŮM MÁM RÁD

2.  UŽ Z HOR ZNÍ ZVON A SPÍ TVÁ STÁJ, TEN VZÁCNÝ ČAS JÁ ZNÁM
   SLOŽ V TMÁCH SVŮJ RÝČ A PÍSEŇ HRAJ, MÍR STRUN, MÍR SNŮM MÁM RÁD

3.  UŽ Z HOR ZNÍ ZVON A DŘÍMÁ STRÁŇ, PROUD LÍBÁ Z VLN SVOU HRÁZ
   NECH PLÁT SVOU LOUČ A PÍSNĚ HRAJ,  MÍR STRUN, MÍR SNŮM KOL NÁS

4.  NECH ZNÍT TEN ZVON, NECH SPÁT TU STÁJ, JEN HLÍDEJ KLID SVÝCH STÁD
   STŮJ DÁL JAK STROM A PÍSEŇ HRAJ, MÍR STRUN, MÍR SNŮM MÁM RÁD 5.=1.