Transponuj +1   Transponuj -1

   N A P S A L J S E M  J M É N O SVÝ NA ZDI –KŘESŤAN **1971

   A       E    A    D           A 
1.  NAPSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI, NA VŠECHNY ZDI, KTERÝ ZNÁM
   E      D    A    D    A    E 
   NAPSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI, RÁNO NEŽ OTEVŘU KRÁM
   A     E      A    D           A 
   PŘED LÉTY VE STEJNOU CHVÍLI, V PRAVICI DRŽEL JSEM NŮŽ
    E     D     A         E    A 
   A VŠICHNI TI, CO PO NĚM ZBYLI, S NADŠENÍM HRÁLI MI TUŠ
       
2.  V OKOLÍ TÝHLETÝ VÁLKY,    TENKRÁT UŽ STÁVALA ZEĎ
   A POPSANÝ POPRAVČÍ ŠPALKY,  STÁLY TAM CO STOJÍ TEĎ
   SLYŠÍM ZAS SLAVIČÍ HLASY,   A NA TVÁŘI ROZLITEJ HNĚV
   JAK BARVIČKY TÝ JEJICH KRÁSY, KTERÁ NÁM TAK PIJE KREV

   D          A    E    D        A    E 
REF: PŘIKLUŠOU ZDÁLI TÍM VEČERNÍM TICHEM, K ZEMI SE SVALÍ A DUSÍ SE SMÍCHEM,
   D          A    E    D         A      E 
   LÍCE SI HLADÍ, NEŽ SPÁLÍ JE PLAMEN, A SETŘESOU MLÁDÍ JAK ZLOU TÍHU Z RAMEN.
  
3.  Z PŮLNOCI RÁNA JAK KYJEM,  A NAJEDNOU KDO BY TO ŘEK
   JSME CHYTŘÍ A TROCHU MOC PIJEM, A BIJEM SVÝ DĚTI TEN VZTEK
   NAPSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI, A ČEKÁM AŽ SETŘE JE ČAS
   NAPSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI, [: STEJNĚ JAK KAŽDÝHO Z VÁS.:]