Transponuj +1   Transponuj -1

   M Ě J  R Á D **1964
     C        F       C         G 
1.  MĚJ RÁD, KDYŽ ROZDÁVÁŠ,  NÁLADU SMÍCH, ODVAHU  K ŽITÍ
   MĚJ RÁD, KDYŽ PRAVDU ZNÁŠ, UMÍŠ SE RVÁT, KDYŽ NENÍ ZBYTÍ
   BUĎ RÁD, KDYŽ DĚTEM SVÝM, DOKÁŽEŠ DÁT,  SVÉ SNY A PŘÁNÍ
   BŮH VÍ, AŽ VYROSTOU,   TAK TOUHY TVÉ, UŽ DÁVNO ZPLANÍ
   C          F              C    
REF: UKAŽ JIM TO, CO MÁŠ RÁD, A POHLAĎ JE KDYŽ JDOU SPÁT
            AMI   F  G 
   TO, CO NAUČÍŠ JE CHTÍT A ZNÁT, !TO TI LÁSKOU VRÁTÍ

2.  BĚŽ DÁL, KDYŽ RODIČŮM,   PŘIBÝVÁ LET,  A SÍLY SCHÁZÍ
   BĚŽ DÁL, TĚM JEJICH SNŮM, DÁŠ NOVÝ SMĚR, KDYŽ PODZIM VCHÁZÍ
   MĚJ RÁD, A VZPOMÍNEJ,   COS DOSTAL SÁM, SVÝM DĚTEM SPLATÍŠ
   MĚJ RÁD, A PAMATUJ,    CO Z LÁSKY DÁŠ, NIKDY NEZTRATÍŠ REF: