Transponuj +1   Transponuj -1

    V Í M, Ž E  J S I  S E  M N O U -DRACULA  **1961
   G         CMI       G, HMI G7
1.  VÍM ŽE JSI SE MNOU  JSI V MÉM POVODÍ
          C   CMI     G       D7 
   Z TÉ VÍRY SE LÁSKO MÁ     I NÁŠ SYN NARODÍ

2.  DLAŇ MÁ JE ZAS VE TVÉ, KAM CHCEŠ SE MI VZDAL
   JEN ZDÁNLIVĚ VZDÁLENÝ     TY DÝCHÁŠ VE MNĚ DÁL
      D7                  G    EMI 
REF:  JSOU V NÁS TY PRVNÍ STISKY POUT, JSOU V NÁS, TĚM NELZE UNIKNOUT
      C  G   AMI EMI   F  D7 
    JAK DŘÍV STEJNÝ PLÁČ STEJNÝ SMICH
    D7                   G   EMI 
    JSOU V NÁS TA PRVNÍ JISKŘENÍ,   JAK VÍŠ TO ZÍTŘEK NEZMĚNÍ
      C  G  AMI EMI  F   D7 
    JE V NÁS PRVNÍ ŽÁR PRVNÍ HŘÍCH
   G         CMI       G, HMI G7
3.   VÍM ŽE JSI SE MNOU, PLOD MŮJ V TOBĚ ZRÁL
          C   CMI   G       D7 
    TY ZDÁNLIVĚ VZDÁLENÁ, JÁ DÝCHÁM V TOBĚ DÁL
      D7                G     EMI 
REF:  JSOU V NÁS DNY PRVNÍCH NADĚJÍ   JSOU V NÁS TY NEPOMÍJEJÍ
      C  G   AMI EMI  F  D7 
    KREV MÁ TEPNOU TVOU PROCHÁZÍ
    JSOU V NÁS,     TEĎ VÍM TO TEPRVE,
        JSOU V NÁS,        TEĎ VÍM TO TEPRVÉ
    JSOU V NÁS,     TA VŠECHNA POPRVÉ,
         JSOU V NÁS,       TA VŠECHNA POPRVÉ
      C  G   AMI EMI   F D7  E 
    STA SNŮ BEZ KONCŮ BEZ HRÁZÍ JSOU V NÁS