Transponuj +1   Transponuj -1

      S  T Í M  D N E M  T A D Y  K O N Č Í M   **1949

       C     AMI   F    C 
1.   S TÍM DNEM TADY KONČÍM A JDU ZASE DÁL
       C    EMI   DMI    G 
    SVOU PRÁCI MÁM RÁD, ALE JSEM JEŠTĚ MLÁD
     C    AMI  F      C      C   AMI  G 
    A NAVĚKY ZŮSTAT, ZEŠED´ BYCH SNAD, VŽDYŤ ZÍTRA, URČITĚ V SEDM
    G     G7   G6    G     C   AMI    F  G C 
    RANNÍ VLAK ODVEZE VZPOMÍNEK PÁR,JE TO DÁVNO, CO JSEM TI PÍSNĚ HRÁL

2.   JESTLI CHCEŠ HOLKA SE MNOU VODSAĎ JÍT
    TAK NALEJ DŽBÁN VÍNA, AŤ MÁME CO PÍT
    PODEJ DVĚ SKLENKY A BUDEME SNÍT VŽDYŤ ZÍTRA, URČITĚ V SEDM
    RANNÍ VLAK ODVEZE VZPOMÍNEK PÁR, JE TO DÁVNO, CO JSEM TI PÍSNĚ HRÁL 

3.   OD RÁNA SE MNOU TOČÍ SE SVĚT 
    JÁ PŘED SEBOU VIDÍM TĚCH TVEJCH OČÍ PĚT
    A NAHÝBÁM SKLENICI NAD PRASKLEJ RET, VŽDYŤ ZÍTRA URČITĚ V SEDM 
    RANNÍ VLAK ODVEZE VZPOMÍNEK PÁR,JE TO DÁVNO, CO JSEM TI PÍSNĚ HRÁL 4.=1.