Transponuj +1   Transponuj -1

    T E N K R Á T  V  R Á J I – GDUR ADUR RADUZA                 **1948
        A     D       A     F#MI  D        A 
1.   UŽ JEN _MĚSÍC, SE_TOULÁ, VE SKALÁCH, NAŠE_STOPY,_DÉŠŤ UŽ DÁVNO _SPLÁCH
       D       E        F#MI     D  
    A JÁ _VÍM, ŽE NĚKDE !V PUKLINÁCH MNE !JEŠTĚ KOUSEK ZBYL
        A     D        A  
    A ŽE HO, !NEVYPLAVÍ_ŽÁDNEJ DÉŠŤ, CO_BYL
        A   D       A     F#MI  D      A 
2.   UŽ JEN _MĚSÍC,!NAD PŘEVISY, SKAL, TOU DÁLKOU !NA MĚ ZAPÍSKAL
       D      E          F#MI     D 
    A MOJE,!SRDCE BĚŽÍ,_ZA TÍM HVIZDEM JAK,_SMYSLŮ ZBAVENÉ
      A     D         A 
    ABY, NAPOSLEDY, !SPOČINULO V KAMENECH

         C#MI D         A  
REF:  TENKRÁT V RÁJI,!NECHTĚLI JSME PROPÁST
       C#MI      D          A 
    ŽÁDNÝ PRAMEN, Z KTERÉHO JSME MOHLI CESTOU PÍT
       E        D          A  
    JENŽE JEDNOU, PŘED KAŽDÝM Z NÁS, OTEVŘE SE PROPAST
       A         D      A  
    JEDNOU KAŽDÝ Z NÁS DO NÍ !MUSÍ SESTOUPIT

        A      D      A      F#MI     D       A 
3.   UŽ JEN MĚSÍC BROUZDÁ,!LABYRINTEM, SKAL A JÁ HO PROSÍM, ABY MĚ SVÝM ŠÍPEM SKLÁL
        D      E      F#MI     D 
    AŤ JEHLA,!NEJSTRMĚJŠÍ,!POSLOUŽÍ MU,!JAKO OSTRÝ HROT
        A     D       A 
    NEJTĚŽŠÍ VIKLAN, AŤ,!PŘIKRYJE MŮJ HROB       REF: INSTR. REF.

        A  D      A       F#MI  D       A  
4.   UŽ JEN MĚSÍC,!DOTÝKÁ SE SKAL, !A JÁ HO PROSÍM,!SVOJE SVĚTLO !ZKAL
        D     E      F#MI     D 
    AŤ NIKDO,!ANI OKEM !NEZAVADÍ O,!OTISKY MÝCH STOP
        A      D       A 
    TEĎ KDYŽ,!MÍSTO NEBE,!HLÍNA JE MŮJ STROP
        D     E      F#MI     D 
    AŤ NIKDO,!ANI OKEM !NEZAVADÍ O,!OTISKY MÝCH STOP
         A     D A     D A      D      F#MI HMI E A 
    TEĎ KDYŽ, !MÍSTO NEBE !MÍSTO NEBE !MÍSTO NEBE HLÍNA JE MŮJ STROP