Transponuj +1   Transponuj -1

   J Á  B U D U  Ž Í T  N A V Ě K Y – TUČNÝ **1945
   C         AMI         F    G       C 
1.  JÁ BUDU ŽÍT NAVĚKY NA DRUHÝM BŘEHU ŘEKY,KTERÝMU Z NOUZE ŘÍKÁM ČAS
   A NEMUSÍM SE SÁZET,ŽE TI TU BUDU SCHÁZET,AŽ ŘEKNEŠ S TEBOU TO ŠLO SNÁZ
   F           C  G          C 
REF: AŽ K TOBĚ PŘÍJDOU NAŠI ZNÁMÍ TAK, JAKO CHODÍVALI DŘÍV
   TAK JÁ TU BUDU SEDĚT S VÁMI I KDYŽ MĚ ŽÁDNEJ NESPATŘÍ

2.  ZA DVEŘMA NECHTE HÁDKY,CO NEJDOU VZÍT ZPÁTKY A LIDSKOU BEZDŮVODNOU ZLOST
   KAŠLETE NA ŠARVÁTKY, ŽIVOT JE PŘÍLIŠ KRÁTKÝ A BLBOSTÍ JE VŠUDE DOST
REF: AŽ USLYŠÍTE V LETNÍ BOUŘI Z DÁLKY BURÁCIVEJ HROM
   HLAVU V DEŠTI, NOHY V LOUŽI, ZPÍVEJTE SE MNOU TENHLE SONG

3.  JÁ BUDU ŽÍT NAVĚKY NA DRUHÝM BŘEHU ŘEKY,KTERÝMU Z NOUZE ŘÍKÁM ČAS INSTR.