Transponuj +1   Transponuj -1

   A Ť  S M O L A Ř Ů M  J E  H E J - UHLÍŘ **1944
   F                  GMI 
1.  TOLIK LIDÍ CHODÍ S HLAVOU SVĚŠENOU, O ŠTĚSTÍ SI LÉTA JENOM SNÍ
   AMI                   B       C 
   JSOU TO DĚTI ODLOŽENÉ ŠTĚSTĚNOU, A SMŮLA MÁ JE ZA VLASTNÍ
            F C        F  C 
REF: DEJ, PANE BOŽE, DEJ, AŤ SMOLAŘŮM JE HEJ
           F        DMI     B      C 
   A PROTOŽE JSI SPRAVEDLIVÝ, TAK DĚLEJ DIVY A K ZÁZRAKŮM SE MĚJ
   DEJ, PANE BOŽE, DEJ, AŤ SMOLAŘŮM JE HEJ
   DEJ, AŤ JSOU Z TOHO UDIVENÍ, ŽE ŽIVOT NENÍ, JEN TRÁPENÍ A ŽAL
     C     F 
   TO PROSÍM ABYS DAL

2.  TOLIK LIDÍ PÁTEK MÁ I ÚTERÝ, NEŠŤASTNÝ JE V TÝDNU KAŽDÝ DEN
   SPLŇ JIM, PANE, ZE SNŮ ASPOŇ NĚKTERÝ, DEJ ZNAMENÍ, JAK Z TOHO VEN REF: