Transponuj +1   Transponuj -1

    V  S T Í N U  K A P R A D I N Y –KRATOCHVILOVA **1942 
    A         G           A 
1...  V STÍNU KAPRADINY SPAL, SVĚT POD HLAVOU MĚL
     A        EMI         A 
    V STÍNU KAPRADINY SNIL, VÍM O MNĚ NE, ŽEL
    V HÁJI PO ZBOJNÍCÍCH SPAL, KDYŽ LÁMAL SE DEN
    KÉŽ BY DO SPÁNKU MĚ VZAL, JEN PRO JEDNOU JEN
2.   VÍLY MOŽNÁ V HLAVĚ MĚL, SNAD UMŘÍT SI PŘÁL
    REJ TĚCH RUKOU, NOHOU, TĚL MÁ NA ČELE DÁL
    V STÍNU KAPRADINY ZHAS, MĚL NA ČELE ŠRÁM
    Z TOUHY VÍLÁM NA POSPAS JÁ ZNOVU HO DÁM
REF:  NO TAK VSTÁVEJ NA PÁR CHVIL, ZBÝVÁ TOUHA JEDNÉ Z VÍL
    UŽ CINKOT ZNÍ VŠECH TAMBURIN, TAK SE STÁVÁ STŘÍBREM CÍN
3.   V STÍNU KAPRADINY SPAL, SÁM SPLÁCEL SI DAŇ 
    V STÍNU KAPRADINY DÁL BIL STOHLAVOU SAŇ 
    JÁ TAM ZROVNA STÁLA JEN, TAK NÁHODOU JEN
    TOUHA MÁ STO NÁLAD, SEN JE NAŠTĚSTÍ SEN 4.=2. REF.