Transponuj +1   Transponuj -1

    N E B E Š T Í  K A V A L É R O V É  -MICHNA VANOCNI **1940
     EMI    D  G  C   AMI   D7  G 
1.   NEBEŠTÍ   KAVA_LÉROVÉ,VINŠUJTE  ŠTĚSTÍ
    VY JSTE MÉ SVADBY DRUŽBOVÉ VEĎTE Z NEŠTĚSTÍ
      D     G  A7  D         G  A7 D 
    NEVĚSTU SVOU, VÁM SE VĚŘÍ.MNĚ A VÁM SE O-ONA SVĚŘÍ
     C   D7 G   A7  C D7  G 
    VEĎTE JI, ANDĚLÉ, KE MNĚ, ARCHANDĚLÉ
2.   Ó MICHALE, MŮJ RYTÍŘI,MEČ JIŽ VYTÁHNI.
    Ó VĚRNÝ DUŠÍCH VARTÝŘI,TĚ NEVYHÁNÍ
    ŽÁDNÁ Z TVÉ MOCI ZCHYTRALOST, V TOBĚ JEST OBROVA STÁLOST
    VEĎ MILOU MOU KE MNĚ, PŘEJ HOSTINU VE MNĚ.
3.   TAK ZA MNE SE TEĎ PŘIMLOUVAL, MŮJ ŽENICH MILÝ
    K MÉ POMOCI VÁS  NAMLOUVAL, PÁŽATA   BÍLÍ
    TAK VÁS JMENUJI, ANDĚLÉ, K VÁM VOLÁM, Ó ARCHANDĚLÉ
    SLYŠTE MÉ ŽÁDOSTI, ČIŇTE MNĚ ZADOSTÍ
4.   ANDĚLÉ, MOJI VŮDCOVÉ, RUCE PODEJTE,
    VY JSTE MÉ SVATBY DRUŽBOVÉ, MNĚ KRISTA DEJTE
    S KTERÝM BYCH SE RADOVALA A-A NAVĚKY HODOVALA
    V NEBESKÉM PALÁCE, K TÉ POMOZTE LÁSCE