Transponuj +1   Transponuj -1

    V  P Ů L N O Č N Í  H O D I N U –VÁNOČNÍ NOHAVICA **1938

    C     G  C DMI    C  G DMI    F   C    G   C 
1.   V PŮLNOČNÍ HODINU,ANDĚL SE ZJEVUJE,RADOSTNOU NOVINU PASTÝŘŮM ZVĚSTUJE
2.  NEBESPÁN NAPLNIL SLIBY SVÉ ZAJISTÉ,KRISTUS SE NARODIL Z MATIČKY PŘEČISTÉ
3.   PASTÝŘI VSTÁVEJTE,POSPĚŠTE K BETLÉMU,ZPRÁVU TU POVĚZTE NA CESTĚ KAŽDÉMU