Transponuj +1   Transponuj -1

    H O U S L E  A  M Ř Í Ž  -ULRYCHOVCI   **1921

    C               G      C 
1.   PROČ SILOU LIDÉ PLÝTVAJÍ A V KLÁNÍCH MEČE KŘÍŽÍ 
    A ZÁŘI NEBES PRŮZRAČNOU, JIM TEMNÍ STÍNY MŘÍŽÍ
      DMI     G       DMI  C  G 
    PROČ LÁSKA KTERÁ ZÁZRAČNĚ, SVOU SILOU RUCE SPÁJÍ
      C             G       C 
    SE ZDÁ BÝT MÍLE VZDÁLENÁ, JAK VŮNĚ STARÝCH BÁJÍ

2.   PROČ PÍSNÍ LIDÉ NEDBAJÍ, A CHÁPOU JENOM STĚŽÍ
    ŽE HOUSLÍM VŮBEC NEVADÍ, TA SÍLA POUT A VĚŽÍ
    KDYŽ PÍSEŇ STRUNY ROZEZNÍ, TOU SILOU KTERÁ ZBÝVÁ
    I MŘÍŽ SE VE ZVON PROMĚNÍ, A STŘÍBREM VĚTRU ZPÍVÁ

3.   TAK DLOUHO DLOUHO ZÁSTUPŮM, SKRZ MŘÍŽE ČLOVĚK HRÁVAL
    SVOU PÍSEŇ DLOUHO ZKOUŠENOU, JEN CHLÉB SI ZA NI BRÁVAL
    V NÍ CÍTIL TO CO NEVIDĚL, NA TVÁŘÍCH LIDÍ V DÁLI
    TOU PÍSNÍ BYL TAK BOHATÝ, ŽE PODOBAL SE KRÁLI
    D  
4.   TAK BĚŽÍ DLOUHÁ STALETÍ, VŠAK PŘÍBĚH SE K NÁM VRACÍ
    JAK VÁNEK JARNÍ DO POLÍ, JAK BÍLÍ TAŽNÍ PTÁCI
    ZVUK HOUSLÍ KTERÝ ROZEZNÍ, KOV MŘÍŽÍ ZVONY VĚŽÍ
    TI VRÁTÍ PÍSNĚ PRASTARÉ, A ZBAVÍŠ SE JICH STĚŽÍ