Transponuj +1   Transponuj -1

    A  T A K  D Á L  N O S Í Š  P O  K A P S Á C H – MATUŠKA **1917

      A      HMI  C#MI  HMI    A       E       A 
1.  UŽ TI NENÍ PATNÁCT LET A ZNÁŠ I SVĚT,STO PROBLÉMŮ DNES PŘEJDEŠ LEGRÁCKOU
   UŽ JSI ODVYK CHODIT BOS,JSI MUŽ A KOS A VYCHLOUBÁŠ SE PÓZOU SVĚTÁCKOU
        D                     A 
    PŘESTO MÁŠ, JAK SÁM VÍŠ, DOSUD V KAPSÁCH TAJNOU SKRÝŠ, 
       A7MAJ F#7      H7 E  
    NO A TOU SE VRACÍŠ DO DĚTSTVÍ
      A      HMI  C#MI  HMI  A        E       A 
  MÁŠ TU,CO SI BUDEM LHÁT,I ŠPUNT,I DRÁT A SKREJVÁŠ NÁM TO HLOUPÝ SVĚDECTVÍ

       HMI    E       A  
REF:  A TAK DÁL NOSÍŠ PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ,
       HMI      E        A  
    STAREJ NŮŽ S PROŠLOU VSTUPENKOU, TO ZNÁM. 
       EMI    A7       D   DMI  
    A TAK DÁL NOSÍŠ PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ, 
        F#MI H7   E   E7  A  
    NAČ TEN KRÁM, NAČ TEN KRÁM, NEVÍŠ SÁM. 
        HMI       E   A  
    S ČASEM PRÝ ČLOVĚK NEROVNÝ BOJ SVÁDÍ, 
       HMI     E       A  
    TISÍCKRÁT DOSTAL ZABRAT, NO JEN HOUŠŤ. 
       EMI    A7       D  DMI  
    A TAK DÁL NOSÍŠ PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ 
        F#MI H7   E  E7  A  
    BEZ TĚCH SNŮ BYL BY SVĚT HOLÁ POUŠŤ. 
 
2.   V KAPSE NAJDEŠ, MOŽNÁ FAKT,I KLÍČ I AKT A TY VNÍMÁŠ I KÁMEN SE SLÍDOU
    NĚCO KAPSLÍ,JEDEN FANT,TY GRÓF A GRAND,I PŘÁNÍ PÁR,CO NIKDÁ NEVYJDOU 
         D                    A 
    V KAPSÁCH TVÝCH, ANO V NICH, ZBYLO PÁR SNŮ KLUKOVSKÝCH
       A7MAJ F#7      H7 E  
    VE KTERÝCH SE VRÁTÍŠ DO DĚTSTVÍ
    KAPSY HLUBŠÍ,NEŽ TY SÁM, I JÁ, JE MÁM A UKRÝVÁM JE PRÁVEM SOBECTVÍ
 
REF:A TAK DÁL NOSÍŠ PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ,STAREJ NŮŽ S PROŠLOU VSTUPENKOU,CO MÁM
   A TAK DÁL NOSÍM PO KASPÁCH SNY MLÁDÍ,NAČ TEN KRÁM,NAČ JEJ MÁM,NEVÍM SÁM 
  S ČASEM PRÝ ČLOVĚK NEROVNÝ BOJ SVÁDÍ, TISÍCKRÁT DOSTAL ZABRAT, NO JEN HOUŠŤ
  A TAK DÁL NOSÍM PO KAPSÁCH SNY MLÁDÍ,BEZ TĚCH SNŮ BYL BY SVĚT HOLÁ POUŠŤ