Transponuj +1   Transponuj -1

    J E Š T Ě  M I  S C H Á Z Í Š – NOHAVICA **1910

    AMI         AMI/G        F 
1.   JEŠTĚ SE MI O TOBĚ ZDÁ, JEŠTĚ MI NEJSI LHOSTEJNÁ,
    AMI         AMI/G      F 
    JEŠTĚ MĚ BUDÍ V NOCI TAKOVÝ ZVLÁŠTNÍ POCIT,
    DMI         F           D#DIM         E 
    JEŠTĚ SI ZOUVÁM BOTY, ABYCH SNAD NEUŠPINIL, NÁŠ NOVÝ BĚHOUN V SÍNI

         AMI         G          C  C/H     AMI 
REF:  JEŠTĚ MI SCHÁZÍŠ, JEŠTĚ JSEM NEPŘIVYKL, ŽE NEPŘICHÁZÍŠ, ŽE NEPŘIJDEŠ,
         F         E          AMI   G   C 
    ŽE ZVONEK NEZAZVONÍ,DVEŘE SE NEOTEVŘOU,ŽE PROSTĚ JINDE S JINÝM JSEŠ
     E     DMI    E        AMI AMI/G F AMI AMI/G F 
    JEŠTĚ MI SCHÁZÍŠ, - JEŠTĚ STÁLE MI SCHÁZÍŠ.

2.   JEŠTĚ JE NA ZRCADLE DECH, MLHAVÁ STOPA PO TVÝCH RTECH
    A V KAŽDÉM KOUTĚ JAKO ČERT KULHAVÝ SKŘÍTEK ADALBERT
    JEŠTĚ TĚ PIJU V KÁVĚ A SNÍDÁM V BÍLÉ VECE, JEŠTĚ JSI VE VŠECH VĚCECH
REF: