Transponuj +1   Transponuj -1 D97=

    Ž E  S E  N E S T Y D Í T E    TESAŘÍK  **1893
    C           G7               C 
1.   ŽE SE NESTYDÍTE, VY JEDEN PREVÍTE, LÉZT MI TADY DO ZELÍ
    TAHLE ŠVARNÁ DÁMA, CO TU SEDÍ S NÁMA, MÁ JE UŽ OD PONDĚLÍ
    C       C7    F     D7      G7 
REF:  JÓ TA JE MÁ, JÓ TA SE MÁ, Ó TA SE MÁ, JÓ ŽE JE MÁ
    TAHLE DÁMA MÁ JE, MÁ JE JAKO Z RÁJE, TAHLE DÁMA MÁ JE MÁ SOLO SLOKA A REF

2.   HELE, DRZEJ PANE, VÁM SE NĚCO STANE, JESTLI NEZMIZÍTE V DÁL
    JESTLI ZŮSTANETE, BREJLIT NEBUDETE, OKNEM OPUSTÍTE SÁL
    REF.  SOLO: JEN SLOKA  REF