Transponuj +1   Transponuj -1 D95=

    Z R C A D L A  MARIEN  DDUR-EDUR **1892
    C            DMI           G 
1.   V KALUŽÍCH, PO DEŠTI UMÍNĚNÉM,ZRCADLÍ SE NEBE A POULIČNÍ ŠEĎ 
    C     EMI F         AMI         D 
    UTONULÁ V MOŘI ANONYMNÍCH TVÁŘÍ,S POCUCHANOU VÍROU,JAK MAGDALÉNA MÁŘÍ
    C             DMI      G       C C7  
    ŠPIČKOU BOTY LEHOUNCE TEN CHMURNÝ OBRAZ SVĚTA ROZTŘÍŠTÍM. 
 
    C7        F     G    C  
REF:  KDO ZKOUŠÍ STAVĚT MOST MEZI ČERNOU A BÍLOU, 
      C7     F   G     C  
    MEZI OŠKLIVOSTÍ SLOV A KRÁSOU LABUTÍ. 
     C7     F     G     C    EMI           G  
   KDO HLEDÁ SOUVISLOST MEZI DŮVĚROU A VÍROU,NARODIL SE V PRÁZDNÉM STOLETÍ

2.   DO VĚTRU JDOU SLOVA PLNÁ PŘÁNÍ.NENÍ VŮBEC SNADNÉ HLEDAT STEJNOU ŘEČ 
    S VEČEREM,KDYŽ ČLOVĚK,CÍTÍ OSAMĚLOST,
    NEMUSÍ HNED S LAHVÍ,HRÁT SI NA DOSPĚLOST
    SPOČÍTEJ SI HVĚZDY A HNED SE NAJDE CESTA KUDY DÁL  REF:

  A7  D             EMI               A 
3.   NA CESTU NÁM JEŠTĚ SLUNCE SVÍTÍ, PROČ SI LÁMAT HLAVU SE ZTRÁTOU ILUZÍ 
    D     F#MI   G  
    NAJDEME-LI V SOBĚ I PRO DRUHÉ CHVILKU 
    HMI          E  
    NESKONČILA JEŠTĚ DOBA ROMANTICKÝCH SNÍLKŮ 
    D             EMI    A      D D7  
    ZNOVU S MOUDROU HLOUPOSTÍ VRACÍME SE ZPÁTKY DO LESŮ  
REF:2X OZVĚNY
    KDO ZKOUŠÍ STAVĚT MOST MEZI ČERNOU A BÍLOU