Transponuj +1   Transponuj -1 D56=

   P O D  Š E D O U  O B L O H O U  R.TOMÁŠEK **1887

   C  
1.  ! POD ŠEDOU_OBLOHOU,_ZEM SE_V CHLADNÝCH_SLZÁCH_BRODÍ
   AMI 
   ! LISTY_SPADNOU_POSLEDNÍ,! NEBE_PRVNÍ_VLOČKY_SHODÍ
   DMI 
   ! CHVÍLI_LEŽÍ_USTRNOU,! PAK_SE ZEMÍ SE_RYCHLE_SPOJÍ
   F     C             G            C 
   _OKOUZLÍ TĚ_NAJEDNOU,TOU_ZMĚNOU_STÁLE_TAJEMNOU_NA CHVÍLI_VIDÍŠ_DÁL A DÁL

2.  JE_TICHÁ NOC A_VZÝVÁ TĚ_DO SVÝCH KRAJŮ !ČÍSI PŘÁNÍ
   ! VÁBÍ A_ZPÍVÁ TI , _NĚČÍ HLAS, TY_NEMÁŠ ZDÁNÍ
   ! LOUČÍ SE_VÍTÁ TĚ !STEJNOU VĚTOU_BEZ USTÁNÍ
  _NECHOĎ S_ DUŠÍ_ZAMČENOU,ZA_MŘÍŽÍ,I KDYŽ_ZLACENOU_ZŮSTANEŠ POUZE_SÁM A SÁM

3.  ! POHÁDKA _SKRÝVÁ, CO_ZNALI A_KAM AŽ_!DOŠLI VČERA
   ! KAM SE KDO_DÍVÁ A_JAKÁ KDO CTÍ, !DESATERA
   S_ČÍM_DOBRO_SPLÝVÁ A_KOHO_OHEŇ_NESPÁLÍ
   TO_DÍTĚ ZNÁ, KDYŽ_USÍNÁ,TEĎ_MÁMIN HLAS UŽ_NEVNÍMÁ_POHÁDKA PLYNE_DÁL A DÁL

   DMI     F         EMI  F      C 
REF: HLEDÁŠ DÁL A KDEKDO SE TI VYSMÍVÁ, ŽE SLYŠÍŠ TRÁVU RŮST
   DMI       F          G 
   SPÍŠ ČI BDÍŠ, TA STRUNA STÁLE PŘEZNÍVÁ  INSTR. 4=2 5=1