Transponuj +1   Transponuj -1 D4=

   A Ž  Z A S T A V Í  N Á Š  V Ů Z FEŠÁCI CDUR **1886 

     C        F          C 
1.  AŽ_ZASTAVÍ NÁŠ_VŮZ,!TAK_OHLÉDNOUT SE_ZKUS
            G    G7      C 
   ZA_NÁMI JE CESTY_KUS, SMUT_NÁ JE JAKO_BLUES

2.  TY_ZNALAS KAŽDOU_SHOW, CO_U NÁS V MĚSTĚ_JSOU
   MĚLAS_DUŠI TOULA_VOU, A_IMAGE KOUZEL_NOU  3=1 4=2 INSTR.

5.  KAŽDÝ Z_NÁS MÁ NA TOM_DÍL, ŽE_ZTRATIL SE NÁM_CÍL
   _JÁ JSEM BLÁZEN_BYL, ŽE JSEM_DŘÍV NEPOCHO_PIL

6.  UŽ MNĚ _MIZÍŠ KAŽDÝM_DNEM, A_STÁVÁŠ SE JEN_SNEM
   I KDYŽ_STÁLE S TEBOU_JSEM,_DÁL UŽ SPOLU_JDEM. 7=1 8=2 INSTR