Transponuj +1   Transponuj -1

   P Ů L N O Č N Í  V L A K  CDUR   **1885

   C                   C7 
1.  UŽ_TEPLÝ_LÉTO !! ODCHÁZÍ A_PODZIM !!_ZAS JE_KRÁL
   F         C        C   G    C 
   V_DÁLCE_HOUKÁ VLAK_PŮLNOČNÍ ,VLAKEM_TÍM OD_JÍŽDÍŠ V_DÁL

2.  UŽ_NEUSLYŠÍM ! HONKY TONK KTE_RÝ NÁM_VÍTR_HRÁL
   V_DÁLCE_HOUKÁ VLAK_PŮLNOČNÍ, STOJÍM_TAM, CO_DŘÍV JSEM_STÁL

3.  U_KOLEJÍ TEĎ_ZBYL JSEM_SÁM JÁ A_KOUŘ CO TU_VLÁL
   V_DÁLCE_HOUKÁ VLAK_PŮLNOČNÍ,, JSEM TAK_SÁM, ŽE_BYCH AŽ_ŘVAL

4.  NEVÍM, NA KTERÝM NÁDRAŽÍ, VYSTOUPÍŠ A CO DÁL
   V_SRDCI MÝM_HOUKÁ VLAK_PŮLNOČ_NÍ, JEHO_DÝM UŽ VÍTR SVÁL