Transponuj +1   Transponuj -1 D91=

    Z B L O U D I L Ý  K O R Á B   NOHAVICA HMI **1884

   AMI          C  
1.  !NAD _HLAVOU NEBE_MÁM PODEMNOU SE MOŘE VZDOUVÁ 
   G           AMI 
   VYPLUL JSEM NEVÍM KAM,_DALEKO JE BŘEH 
   MŮJ_KOMPAS ZTRATIL SMĚR A_KORÁB DO TMY VPLOUVÁ 
   _MOŘSKÝ ĎÁBLE BER, _BER ANEBO_NECH 

       AMI        DMI7      E7     AMI  
REF: ZBLOUDILÝ KORÁB MŮJ,NA VLNÁCH SE KYMÁCÍ A JÁ ZAPOMNĚL I SIGNÁL VOLACÍ 
       AMI        DMI7      E7           AMI  
   ZBLOUDILÝ KORÁB MŮJ PLUJE ČERNÝM ORKÁNEM,KDYŽ JEDNOU PADNEME,NEVSTANEM

2.  ! HŘEBENY MOŘSKÝCH VLN, _JSOU TVOJE_PLAVÉ_VLASY 
   _KDYŽ JSEM SE LÁSKO BIL,! JAKO SCARAMOUCHE 
   _NA HRUDI AMULET, MI_PŘIPOMÍNÁ_ČASY 
   _KDY JSEM TAK_ŠŤASTNÝ_BYL A CO_NEVRÁTÍ SE_UŽ  REF. 

3.  !ZA ČERNÝM OBZOREM JEHOŽ _KONCE NEDOHLÉDNU 
   _JE MOJE NOVÁ ZEM, MŮJ_AZYL PO BOJI 
   _KORÁB_VRATKÝ_JE, ON_PŘÍDÍ_MÍŘÍ_KE DNU 
   _JENOM TEN PŘEŽIJE, KDO SE_SMRTI NEBOJÍ REF