Transponuj +1   Transponuj -1

   M A G D A L É N A -KUBIŠOVÁ CDUR **1876

   F    G    F 
   ALELUJA, ALELUAJA-A 
   C 
1.  ZÁŘ ÁRONSKÉ RŮŽE JE V NÍ, ŽÁR DENICE ODPOLEDNÍ
    AMI                AMI7 
   NA RTECH JEJÍCH RÉVA SLADKÁ, NARDEM VONÍ KŮŽE HLADKÁ 
      F           DMI          G C 
   JMENUJE SE MAGDALÉNA, NENÍ SVATÁ, JE JEN ŽENA, ALELUJA

2.  JAK STUDNICE BÝVÁ ŽENA ZÁMKEM CTNOSTI UZAMČEMA
   PŘIJDE POUTNÍK, ZMÍRÁ ŽÍZNÍ, VODU ŽALÁŘ STUDNĚ TRÝZNÍ 
   ŽÍZEŇ ZTIŠÍ MAGDALÉNA, NENÍ SVATÁ, JE JEN ŽENA, ALELUJA

3.  ŠPATNĚ LUNA HROZNY HLÍDÁ, LIŠKY VINIC NEDOHLÍDÁ
   MUŽŮ TĚCH JE MNOHEM VÍCE, DALA JIM KLÍČ OD VINICE 
   NENÍ SVATÁ, JE JEN ŽENA, PROTO HŘEŠÍ, MAGDALÉNA, ALELUJA. 

4.  MARNĚ LUNA LIŠKY STÍHÁ, VINICI UŽ NEOSTŘÍHÁ
   SLYŠÍM VOLAT FARIZEJE, TATO ŽENA V PEKLO SPĚJE 
   AMEN, PRAVÍM, AMEN, STŮJTE, JSTE-LI SVATÍ, KAMENUJTE, ALELUJA. 

   F     G        C      AMI 
REF.: KRÁSA NENÍ HŘÍCHEM, HŘÍCHEM BÝVÁ PŘÍSNÝ PŮST 
   F      G       C     AMI  F    G    F 
   LÁSKA JE JAK PÍSEŇ V NÍŽ SE MĚNÍ ŽÍZEŇ ÚST, ALELUJA, ALELUAJA-A

5.  NOCÍ MYRHA HOŘCE VONÍ, TRÁVA PLÁČE, ROSU RONÍ
   MARNĚ PASTÝŘ OVCI HLEDÁ, LUNY SVIT SE CHYTIT NEDÁ 
   VÍTR Z VINIC TIŠE STÉNÁ, MAGDALÉNA, MAGDALÉNA, ALELUJA. 

6.  PŘÍSNÍ SOUDCI ŽENU JALI, KRÁSNOU KADEŘ OSTŘÍHALI
   K PRANÝŘI JI MĚSTEM VEDOU, ODPUSTIT TO NEDOVEDOU 
   MAJÍ PRO NI RŮZNÁ JMÉNA, JEN NESLYŠÍ MAGDALÉNA, ALELUJA. 

7.  KÁMEN Z HORY OLIVETSKÉ BUDE PRŠET V ZLOBĚ SVĚTSKÉ
   ÚSTA, KTERÁ LÍBÁVALA, TALÁR NUTÍ, ABY LHALA 
   RUKA NĚŽNÁ V ROZTOUŽENÍ TA TEĎ SAHÁ PO KAMENI, ALELUJA. 

8.  JMÉNEM LÁSKY, JMÉNEM MLÁDÍ, JMÉNEM DLANÍ, KTERÉ HLADÍ
   JMÉNEM NOCI, KTERÁ SPÍ JMÉNEM SRDCE, KTERÝM BDÍ 
   AMEN, PRAVÍM, AMEN, STŮJTE, JSTE-LI SVATÍ, KAMENUJTE, ALELUJA. REF: