Transponuj +1   Transponuj -1 D20=

    H E J  J U D E - KUBIŠOVÁ GDUR ADUR **1875
      G       D     D7       G  
1.  HEJ JUDE, CO DÁ TI PLÁČ,  OČI PÁLÍ A  SLZY ZEBOU, 
     C            G          D7        G  
   VÍC NEMÁŠ, JEN MALÝ POSLEDNÍ DAR:  ZNÁŠ PÍSNIČEK PÁR, TY PŮJDOU S TEBOU

2.  HEJ JUDE, ŽE MÁ TĚ RÁD, TO SE V PÍSNÍCH TAK SNADNO ZPÍVÁ, 
   NA RUBU VŠECH PÍSNÍ, KDE KONČÍ RÝM, TAM PRÝ LEŽÍ STÍN, KTERÝ NÁM ZBÝVÁ
   G7            C     EMI    AMI  
REF: SVĚT JE KRÁSNEJ, SVĚT JE ZLEJ, HEJ, JUDE, VĚŘ V NĚJ, 
          D7      G  
   DO VÍNKU NÁM DAL VÍC RAN A BOULÍ
   A DO TĚCH RAN TI SYPE SŮL A LÁME HŮL, TAK VLÁDNE NÁM SVĚT, TAK S NÁMI KOULÍ, 
        G7      D7  
   NE NE NE NE NE NE NE NE NE. 

3.  HEJ, JUDE, TVOU PÍSEŇ ZNÁM,  KDYŽ JI ZPÍVÁM, TVÉ OČI ZÁŘÍ 
   A_POTICHU A_SKROMNĚ BROUKÁŠ SI DÁL, TAK AŽ CELÝ SÁL, JEN TOBĚ PATŘÍ

REF: TAK JEN POJĎ SEM, JÁ PŮJDU TAM, HEJ, JUDE, JÁ MÁM 
   TVŮJ LÍSTEK AŽ TAM, KDE MÁLO VIDÍM, 
   JEN POSLOUCHÁM A SKRÝVÁM STUD, HEJ, JUDE, BŮH SUĎ, 
   PROČ ZPÍVÁŠ JI LÍP, JÁ NEZÁVIDÍM,  NE NE NE NE NE NE NE NE NE. 
4.  HEJ, JUDE, TY VÍŠ A ZNÁŠ, OČI PÁLÍ, SNAD MÁM V NICH SLÍDU, 
   JEN PROTO V TVÝCH ÚSTECH PŘEKRÁSNĚ ZNÍ, 
   TY VYZPÍVÁŠ V NÍ CELOU SVĚTA BÍDU, BÍDU, BÍDU, BÍDU, BÍDU, BÍDU, 
    G    F     C         G  
   DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA DA, HEJ, JUDE ...