Transponuj +1   Transponuj -1 D93=

    Z L A T Á  R Y B K A         FÁMY- PETR KŮS **1865 
INSTR HARMONIKA
       C    F        G  C        F      G 
1.  LOĎKU MÁŠ,VESLA NA NÍ JSOU,TAK PLUJ TAM,KDE STŘÍBRNĚ ZRCADLÍ SE PROUD
        C     F       G  C  
    ROZHOĎ SÍŤ A PAK CELOU NOC TAM ZŮSTAŇ
            F    G   C  
    S RANNÍM ÚSVITEM SMÍŠ JI VYTÁHNOUT. 

       F     C   G    F   C       G 
REF:  HLADINOU MOKRÁ SÍŤ ZAVLNÍ, NETUŠÍŠ, RYBÁŘI, CO JE V NÍ. 
      AMI   G    C     F       G  C  
    OČI TVÝ OSLEPÍ DIVNÁ ZÁŘ, ZLATOU RYBKU VE SVÝ SÍTI MÁŠ.
 
2.  RYBKU MÁŠ,CO TI SPLNÍ VŠECHNA PŘÁNÍ,NOVOU SÍŤ,NOVOU STŘECHU NAD HLAVOU
   TAK PROČ BÁT SE CHTÍT VÍC, KDO TI BRÁNÍ 
   PALÁC SVŮJ MÍT POD MODROU OBLOHOU. 
 
REF:  HLADINOU TIŠE PROUD ZAVLNÍ, ÚSTA TVÝ, RYBÁŘI, ONĚMÍ, 
  OČI TVÝ OSLEPÍ DIVNÁ ZÁŘ, ZLATEJ PALÁC JAKO DŮM SVŮJ MÁŠ. 
 C# D  
3.  PALÁC MÁŠ,SÁM BLOUDÍŠ TŘPYTEM SÁLŮ,RYBKA TVÁ TI SPLNÍ CELEJ SNÁŘ
   JEŠTĚ VÍC A BYL BYS KRÁLEM KRÁLŮ,NAD HLAVOU KDYBYS NOSIL SVATOU ZÁŘ
 
REF: HLADINOU TIŠE PROUD ZAVLNÍ, NETUŠÍŠ RYBÁŘI ZKLAMÁNÍ, 
   OČI TVÝ OSLEPÍ DIVNÁ ZÁŘ, [STAROU LOĎ A STAROU SÍŤ ZAS MÁŠ]