Transponuj +1   Transponuj -1 D9=

   C E S T A  NEZMAŘI HUDBA: MICHAL RÖRICH, TEXT: PAVEL ZAJÍC **1863

   AMI  F  G  C  F  G  F  G  
   AMI           F    G             C   F 
  1. Z TVÉ CESTY ZBÝVÁ SEDM DLOUHÝCH DNÍ TVŮJ PRÁM SE KÝVÁ, TÁHLÁ PÍSEŇ ZNÍ 
        G       F G  
   BLÍŽÍ SE DEN, SLUNCE VSTÁVÁ
   AMI           F   G               C    F 
   TVŮJ ČAS SE KRÁTÍ, NEMŮŽEŠ TU STÁT, DAL A MÁ DÁTI, VZKAZ CO CHTĚL SI PSÁT 
        G     F  G   F G C  
   MÁŠ SÍLU JÍT CESTOU PŘÍMOU K SVÍTÁNÍ. 
   C   F   G  G C F    C     G  F  G C  
REF: VÍRA V BÍLÝ DEN ZŮSTÁVÁ, MINULOST TVŮJ SEN SPOUTÁVÁ 
   C   F   G    C  F  F      G    F G AMI  
   NESUĎ ZÁŠTÍ SVOU PŘÁTELSTVÍ, JEN TO TVŮJ PÁD ZASTAVÍ.

  2. VÍŠ, KDO SE SNÍŽÍ, PRAVDĚ SVĚTLO BRÁT, ZMÁMENÝ TÍŽÍ, HER CO CHTĚL BY HRÁT 
   SÁM O TŘETÍ CESTĚ BLOUZNÍ. 
   SCÉNA SE STŘÍDÁ, PADÁ KULIS PÁR SCÉNÁŘ JE BÍDA, Z OPONY ZBYL CÁR 
   JEN ZÁVRATNÝM TICHEM ZÍVÁ PRÁZDNÝ SÁL. REF: MEZIHRA 

  3. TVÁ LÁSKA SKRÝVÁ CHLADNÉ KAMENÍ, VÍM, TAK TO BÝVÁ, TREST JAK POMNÍK ČNÍ 
   S NÍM PŘEKROČÍŠ I SVŮJ STÍN. 
   DÁL TOUHA SÍLÍ, MÍŘÍŠ K SLUNCI VSTŘÍC,SÁM V TÉHLE CHVÍLI PŘEMÝŠLÍŠ CO ŘÍCT 
   TVÁ SLOVA JSOU DRAHÝ KÁMEN, ZÁŘÍ TMOU. REF