Transponuj +1   Transponuj -1 D30=

    J E D N O H O  D N E  S E  V R Á T Í Š –ŠPINAROVÁ GDUR ADUR **1862

 G                 C          D7        G 
1.DEN SE V RŮŽI SKRYL A Z RŮŽE VŮNI BRAL,TÍM JSI DLOUHO ŽIL A KRÁSE PŘÍSAHAL
 MÁM UŽ V TVÁŘI SMÍCH,TO LÉTA MŮŽOU BÝT,S PRÁZDNEM SLŮVEK TVÝCH CHCI SOTVA
                               V PÍSNÍCH ZNÍT 
      HMI    EMI G7    C      G 
   TO VÍŠ, ŽE ZŮSTANOU, JAK LOUKÁM TVÁŘE KVÉST 
     EMI         HMI   C     G  D7  
   DÁL V KNIHÁCH VŠECH ZÁZRAKŮ MOU PÍSNÍ ZNÍ--ÍŠ DÁL 
      HMI      EMI G7   C      G 
   TO VÍŠ, ŽE PŮJDEM K NÁM, JAK CESTÁM ZBÝVÁ JÍT 
     EMI     HMI   C   D  G   C     D   G 
   TÉŽ DVEŘÍM CO ZÍVAJÍ JAK NÁRUČ TOUŽENÍ, JÁ DLAŇ TVOU STÁLE ZNÁM 
      HMI    EMI G7  C       G 
   TO VÍŠ SNY ZŮSTANOU, A MOŽNÁ MŮŽE NÁS HŘÁT 
      EMI      HMI    C   D7   G 
   ZAS DÁL PÁR SLŮVEK TVÝCH, KDYŽ POZNÁŠ STŮL A NŮŽ 

   G7          EMI C       H7 
   KDYŽ S PŘÍLIŠ KRÁSNOU LŽÍ SE LOUČIT NÁLEŽÍ
   H     E     AMI    D7   G 
   VÍTEJ K NÁM, VÍTEJ K NÁM TEN STŮL TU MÁŠ 
        EMI G7    C      G 
   UŽ NÁRUČ ZNÁŠ, JAK CHUTNÁ PRÁZDNÁ ČÍŠ 
      EMI         HMI   C    D7   G 
   PŘIJĎ ZAS K NÁM, AŤ SÁM UŽ VÍŠ, JAK VE DVOU DÁ SE ŽÍT, 
      C    D7   G 
   AŽ PŘIJDEŠ ZPÁTKY K NÁM