Transponuj +1   Transponuj -1 D3=

    A N D Ě L  NEZMAŘI  SARAH MC LACHLAN/KAREL MACÁLKA **1859
    C   DMI           FMAJ      C      AMI7      
1.   POVĚZ KAM VŮBEC SPĚCHÁŠ,CELÝ TEN DLOUHÝ ČAS,UŽ I TAK JE DOST ZMATENÝ
                                      G 
                                   VÁŠ SVĚT
           DMI     FMAJ      C     AMI7     G   
    MNĚ SE DO PEŘÍ VPLÉTÁ TVŮJ DECH TEP I HLAS,VZPOMÍNKY SLÁDNOU JAK MED
             DMI      FMAJ     C     AMI7   G 
   JSI LOUTKOU V MÝCH DLANÍCH A JÁ NEMŮŽU VÍC,NEŽ PO NITKÁCH POSÍLAT VZKAZ
          DMI7        FMAJ        C  AMI7   G 
    S NEJVĚTŠÍM PŘÁNÍM,SMĚT ASPOŇ JEDNOU TI ŘÍCT,ODKUD VŮNI CO CÍTÍŠ ZNÁŠ         

       C FMAJ   C      EMI 
REF.: TO JÁ MÁM BÝT TEN ANDĚL, CO TĚ MÁ TMOU VÉST
        F  B    F        C   AMI7    G 
    MÁM BÝT STRÁŽCEM TVÝCH KROKŮ PÍSKEM POUŠTÍ I DLÁŽDĚNÍM MĚST
       C  FMAJ  C        EMI 
    TO JÁ MÁM BÝT TOU LOUTNOU, CO MÁ V TVÉM SRDCI HRÁT
        F F4  F        C AMI7 G    FMAJ    C FMAJ C 
    NEBO JEN BÍ-ÍLOU PLACHTOU, CO MÁ VLÁ-A-A-AT,  ZA TVÝM VOZEM VLÁT

2.   AŽ PŘEDÁŠ SVÝM SYNŮM, VŠECHNO CO MÁŠ, HORU MOUDROSTÍ I TEN SVŮJ SPĚCH
    OD ZEMĚ STÍNŮ SE ODPOUTÁŠ A PŘEPLUJEŠ NA DRUHÝ BŘEH
    TY VÍŠ ŽE TU ČEKÁM, AŽ RUKU SVOU MI DÁŠ, A VĚČNOSTÍ ODEJDEM PRYČ
    MNĚ SE DO PEŘÍ VPLÉTÁ,TVŮJ DECH TEP I HLAS,A SLYŠÍM JE BLÍŽ A BLÍŽ.REF