Transponuj +1   Transponuj -1

    H Ř Í B Ě  S  R O L N I Č K O U       **1849

       AMI        G         F        E 
1.   KDYŽ HŘÍBĚ S ROLNIČKOU  ! BÍLOU CESTIČKOU _CHVÁTÁ K MAŠTALI ZPÁTKY
      AMI       G         F     E   AMI  
    TU _JMELÍ POD TRÁMY ! NÁM ZAS OZNÁMÍ _ŠŤASTNÉ A _VESELÉ SVÁTKY

    C       G          F          E    
REF.: MÍR, LIDÍ CIT !, DÁVÁ VŠEMU KLID _V CHLÉVĚ, V DOMĚ I _V ÚLE
    C       G           F       E     AMI 
    V NĚM DOVEDOU !, VZDÁT HOLD KOLEDOU _VŠEM TĚM, CO JSOU DOBRÉ VŮLE

2.   A MRÁZ, KDYŽ ROZHÁZÍ !, STÍNŮM DO MLÁZÍ _NÁRUČ LEDOVÝCH KVÍTKŮ
    PAK STŮL UŽ PROSTÍREJ !, VRÁTKA OTVÍREJ _KOUZELNÝM VÁNOČNÍM SKŘÍTKŮM, REF.:

3.   KDYŽ KRÁJÍŠ JABLÍČKA !, KRÁSNÁ HVĚZDIČKA MÁ TI ZAZÁŘIT SÍNÍ
    PAK RÁNO ZAZVONÍ KMÍNKY JABLONÍ V ZAHRADĚ MRAZEM A JÍNÍM  REF