Transponuj +1   Transponuj -1

    L Á S K O, B O Ž E,  L Á S K O  **1839
    C      G  C DMI       G 
1.   LÁSKO, BOŽE,LÁSKO! KDE TĚ LIDÉ BERÚ?
    F       G   C      G C 
/:   NA HORE NERASTEŠ, V POLI ŤA NESEJÚ.

2.   ĽÚBOSTI, ĽÚBOSTI, MALA SOM ŤA DOSTI,
    ALE UŽ ŤA NEMÁM, ANI MEDZI PRSTY.

3.   KDYBY SE TA LÁSKA NA POLI RODILA,
    NEJEDNA PANENKA BY PRO ŇU CHODILA