Transponuj +1   Transponuj -1 C53

    N E T O U Ž Í M  PO LUSTRECH Z KŘIŠŤÁLU - ZELENÁČI C53  **1833
C   DMI F C DMI F C  
      C        AMI      C  
1.   MŮJ VLAK MÁ Z JISKER  NAD KOMÍNEM KVĚT 
    ZVUK VÝHYBEK MI   STÁČÍ POHLED ZPĚT 
        DMI    F        C  
    O MOC  BOHATŠÍ SE VRACÍM Z TOULEK SVÝCH 
    NESNÍM O PŘEPYCHU A MÁM NA RTECH SMÍCH 
 
2.   ZNÁM DÁLNICE I SVĚTLA VELKÝCH MĚST 
    MÁ KYTARA ZNÁ TÓNY DLOUHÝCH CEST 
    RYTMUS VLAKŮ I BLUES LOPATKOVÝCH KOL 
    VŠECHNY PÍSNĚ KTERÉ VRACÍ KLENBA HOR 
    C  E  G  G G A  E  D C C  A A 
     C       AMI  
REF1  UŽ VÍM PROČ LIDÉ SNÍ KDYŽ PÍSEŇ VLAKŮ ZNÍ 
     F           G  
    A D D C A D D C C  H 
    A VIDÍM MĚSÍC MEZI MRAKY PLOUT 
      C        AMI     C  
    ZNÁM CESTY PO NICHŽ MUSÍ ČLOVĚK JÍT 
     C     AMI     C  
    I ÚDOLÍ KDE PÍSNĚ MOHOU ZNÍT 
       DMI      F     C  
    PROUDY ŘEK CO MAJÍ LESKY KORÁLŮ 
    A TAK NETOUŽÍM PO LUSTRECH Z KŘIŠŤÁLU 
 
C   DMI F C DMI F C  
 
REF2: UŽ VÍM PROČ LIDÉ SNÍ KDYŽ PÍSEŇ VLAKŮ ZNÍ 
    A VIDÍM MĚSÍC MEZI MRAKY PLOUT 
    MŮJ VLAK JE TEN VE KTERÉM MŮŽEŠ SNÍT 
    MÁ DLOUHOU KOLEJ JAKO BÍLOU NIT 
    V NĚM MYSLÍM NA TO VŠECHNO CO MÁM RÁD 
    KDYŽ VIDÍM MĚSÍC NAD KOLEJÍ PLÁT 
             C AMI C C AMI C DMI F C DMI F C  
INSTR. 1.SLOKA HARMONIKA: 
REF1  UŽ VÍM PROČ LIDÉ SNÍ .. A TAK NETOUŽÍM PO LUSTRECH Z KŘIŠŤÁLU 
            DMI F C    DMI   F          C  
    INSTR HARMONIKA ..   A TAK NETOUŽÍM PO LUSTRECH Z KŘIŠŤÁLU