Transponuj +1   Transponuj -1

    P O  S T A R Ý C H  Z Á M E C K Ý CH  SCHODECH -HAŠLER **1828
    D                     HMI E7 A7 
1.   PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH, PO SCHODECH Z KAMENE
     A            D            E7    A7  D  
    [: KAŽDÝ VEČER PANNA CHODÍ,ZA RUKU SE S HOCHEM VODÍ,SRDCE MÁ ZMÁMENÉ:]

2.   SRDCE MÁ ZMÁMENÉ LÁSKOU, SRDCE SVÉ Z MRAMORU 
   [:MĚSÍČEK KDYŽ VEČER VCHÁZÍ,PAN ALOIS JI DOPROVÁZÍ PO SCHODECH NAHORU:]
 
3.   PO SCHODECH VZHŮRU JI VODÍ DO ZLATÉ ULIČKY, 
   [:A TAM V DOMKU MALOVANÉM,BLÁTEM,HLÍNOU SLEPOVANÉM,DÁVÁ JÍ HUBIČKY:]