Transponuj +1   Transponuj -1 C37

    L Á S K O  V O N Í Š  D E Š T Ě M  - ROTTROVÁ C37 **1826
    EMI             H7  
1.   JDE DÉŠŤ A JÁ JDU S NÍM, JDU MĚSTEM, JEŽ ZNÁM 
    EMI         H7  
    A HLEDÁM STOPY VČEREJŠÍ, VČEREJŠÍ, 
    D               A7    C      GDIM     H 
    JDU STEJNÝM SMĚREM JAK DŘÍV A VZPOMÍNÁM A VŠECHNO ZDÁ SE KRÁSNĚJŠÍ

2.   ACH, LÁSKO, VONÍŠ DEŠTĚM, TADY JSI ŘEK-, 
    MYSLÍM, ŽE VÍTR TEHDY VÁL, VÍTR VÁL, 
    JSOU TO UŽ STOVKY LET, KABÁT JSI SVLÉK- 
    A BYL MI VELKÝ, ALE HŘÁL, KRÁSNÁ LÁSKO. 
 
3.   JAK DLOUHO, DLOUHO JEŠTĚ PŮJDU TI VSTŘÍC, 
    ČLOVĚK JE VELMI KRÁTCE ŽIV, KRÁTCE ŽIV, 
    MÁ LÁSKO VONÍŠ DEŠTĚM, JSI Z PLÍSKANIC, 
    VŠAK HŘEJEŠ STEJNĚ JAKO DŘÍV. 
 
4.   I DÉŠŤ JAK DŘÍV JE STEJNÝ I JÁ JÁ JSEM TÁŽ 
    JEN COSI SKŘÍPLO V ORLOJÍCH, V ORLOJÍCH, 
    BYLS TU A STÁLE JSI JENOM SE UKRÝVÁŠ, 
    JDU DEŠTĚM VE TVÝCH ŠLÉPĚJÍCH, Ó MÁ LÁSKO.