Transponuj +1   Transponuj -1 C95

    Z Í T R A  D A L Š Í  V L A K Y P O J E D O U – MARTINOVA C95 **1825

    AMI  
1.   NEMUSÍŠ SE VŮBEC ANI HNOUT PŘESTO KLIDNĚ MŮŽEŠ KLOPÝTNOUT
        F     C    F      AMI 
    A V TÉ CHVÍLI TVÝ DÁVNÍ KAMARÁDI ODLÍTNOU. 
     AMI 
    NAJEDNOU SE TÍM SVÝM NÁDRAŽÍM, PLOUŽÍŠ SÁM A V ZÁDECH TÁHNEŠ STÍN
         F     C       F     AMI 
    A V TOM PRÁZDNU SE ZTRÁCÍŠ V OTAZNÍCÍCH CO STÍM.
 
        F             C 
REF:  V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE KAŽDÁ RADA VZÁCNÁ 
       F           C 
    KAŽDÉ VLÍDNÉ SLOVO VÁHU ZLATA MÁ 
       EMI            HMI 
    KAŽDÝ ÚSMĚV KAŽDÝ KDO TI TROŠKU MÁVÁ
    F     G      AMI 
    UKÁŽE TI CESTU Z NEZNÁMA. 
        F             C 
    V KAŽDÉM PŘÍPADĚ JE HLOUPOST HLAVU ZTRÁCET 
       F              C 
    JEŠTĚ SPOUSTU LEPŠÍCH DNŮ MÁŠ PŘED SEBOU 
       EMI              HMI 
    JESTLI TVŮJ VAGON SE DNESKA ZTRÁCÍ V DÁLCE 
       F      G    AMI  F     G     AMI 
  2_ TAK ZÍTRA DALŠÍ VLAKY POJEDOU, ZÍTRA DALŠÍ VLAKY POJEDOU

2.   VÍM ŽE SE TO KRÁSNĚ POVÍDÁ ŽE SE VŽDYCKY DÍVAT MUSÍŠ DÁL
    NENÍ DŮVOD SE VZDÁVAT RUCE SKLÁDAT DO KLÍNA. 
    PĚŠKY STEJNĚ JAKO ZA VOZEM VŠUDE ČÍHÁ SMŮLA V ZÁLOZE
    I V TÉ CHVÍLI KDY LÍTÁŠ HROZNĚ BLÍZKÁ JE ZEM. REF