Transponuj +1   Transponuj -1 C56

 *2 Ó  P A N E  N Á Š  - MARTINOVÁ C56 **1816
   C      AMI  F       C 
REF. SVOU VLÍDNOU LÁSKU, DEJ NÁM Ó PANE NÁŠ 
   C      AMI   F   G    C 
   AŤ JSME TVŮJ ZÁSTUP,PŘEJ NÁM Ó PANE NÁŠ 
   AŤ LÍP SE DÝCHÁ, DEJ NÁM Ó PANE NÁŠ, 
   AŤ MOCNÁ PÝCHA NEDUSÍ ŽIVOT NÁŠ. 
   C 
 1.  KDEKDO ŘÍKAL ŽE NEJSI, NEJVÍC TI CO LHALI NÁM, 
            G            C 
    PROTO VYSLYŠ MÉ PROSBY NAVZDOR MÝM POCHYBÁM, 
    C             E    AMI F      
    I KDYŽ DNES MÁLO VĚŘÍM NEUMÍM OTČENÁŠ 
            C   G      C 
    DOJDU-LI KE TVÝM DVEŘÍM OTEVŘI PANE NÁŠ. REF

2.   DEJ AŤ MŮŽEM VŠECHNO ZPÍVAT, DEJ AŤ MŮŽEM VŠECHNO ŘÍCT, 
    AŤ SE MŮŽEM ROVNĚ DÍVAT A NESTRAŠÍ NÁS NIC, 
    AŤ JE NAŠE VODA ČISTÁ A TAKY NAŠE SVĚDOMÍ, 
    A O VŠEM CO SE CHYSTÁ AŤ VÍME TAKÉ MY. REF
    D 
3.   ZBAV NÁS BOŽE HŘÍCHU BÁZNĚ, ZBAV NÁS HANBY MLČENÍ
    DALŠÍ ZKOUŠKY, DALŠÍ STRÁZNĚ, AŤ NÁM UŽ DUŠE NEZMĚNÍ
    DEJ NÁM ŠTĚSTÍ, DEJ NÁM KRÁSU A TAKY PLÁČ NÁM DEJ
    JEN TOU TÍHOU TEMNÝCH ČASŮ, UŽ NÁS NETRESTEJ. REF