Transponuj +1   Transponuj -1 C86

   V  J E S L Í C H  D Í T Ě  S P I N K Á C86 **1815
   C       G7   C  G7  C       G7   C DMI G7 
1.  V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ, ZPÍVEJ  V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ, ZPÍVEJ DÁL
kanon            V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ, ZPÍVEJ ... 
   C       C7    F C     A7      D7     G7  C 
   V JESLÍCH DÍTĚ SPINKÁ, ZPÍVEJ KDYŽ BLUDNÁ HVĚZDA ZÁŘÍ TIŠE PADÁ SNÍH

2.  JAKÉPAK MÁ VLÁSKY, ZPÍVEJ   3. VLÁSKY ZLATEM SVÍTÍ, ZPÍVEJ 

4.  KDO SE NAD NÍM SKLÁNÍ, ZPÍVEJ 5. MAMINKA HO HLÍDÁ, ZPÍVEJ 

6.  CO HO V ŽITÍ ČEKÁ, ZPÍVEJ   7. BUDE JEDNÍM Z LIDÍ, ZPÍVEJ