Transponuj +1   Transponuj -1 C38

    L É T A  L E T Í - VALÉRIE ČIŽMÁROVÁ  DDUR C38 **1812
     E            A              E 
1.   LÉTA LETÍ A JÁ DENNĚ,  ČEKÁM KDY SE VRÁTÍŠ KE MNĚ S POKÁNÍM.
    ZA PÁR LET UŽ BUDEŠ KMET A JÁ SE SOTVA SVODŮM SVĚTA UBRÁNÍM.
      A                    E 
REF1: LÉTA LETÍ (UŽ TI MOLI SNĚDLI CELOU SKŘÍŇ)
      E 
    LÉTA LETÍ (BOŽÍ MLÝNY SOTVA MELOU MÍŇ.)
       H7          A         
    LÉTA LETÍ A TVŮJ SYN, UŽ MÁ HLAS JAK ŠALJAPIN
    E 
    HAMA-MÁ-MÁ MAMA HAMA-MÁ-MÁ 3X
2.   LÉTA LETÍ JAKO CVOCI A JÁ VAŘÍM VE DNE V NOCI, CO MÁŠ RÁD.
    UŽ TI, HOCHU, NENÍ DVACET, UŽ BY SES MĚL OBČAS VRACET DOMŮ SPÁT.

REF2: LÉTA LETÍ (UŽ TĚ OBČAS NĚKDE ZAPÍCHÁ)
    LÉTA LETÍ (LÉTA LETÍ A ČAS UTÍKÁ)
    A TVŮJ SYN SE POŘÁD PTÁ, PROČ JSEM SAMA, SAMOTNÁ HAMA ...
    A          E         HMI       D 
REF: PRO TVŮJ VĚK UŽ NENÍ V LOUŽI SPÁT, ANI ŽIVIT SE LISTÍM JÍVOVÝM,
    AMI         E      F#7       H 
    VÍM, ŽE BY SES DÁVNO VRÁTIL RÁD, BÁL SES MĚ, JÁ VÍM. HAMA...

3.=1. LÉTA LETÍ A JÁ DENNĚ...REF2 ... PROČ JSEM SAMA, SAMOTNÁ, HAMA ...