Transponuj +1   Transponuj -1 C17

    E L E K T R I C K Ý  V A L Č Í K UHLÍŘ/SVĚRÁK C17 **1811
    AMI                     E7 
1   JEDNOHO LETNÍHO VEČERA NA NÁVSI POD STAROU LÍPOU
                          AMI 
    HOSTINSKÝ ANTONÍN KUČERA VYVALIL SOUDEČEK S PÍPOU
      F          AMI 
    NEBYLO TO POSVÍCENÍ, NEBYLA TO NEDĚLE
       F          E 
    V NAŠÍ OBCI MEZI KOPCI PLNILY SE KORBELE
    A                            E   
REF:  BYL TO TEN SLAVNÝ DEN, KDY K NÁM BYL ZAVEDEN ELEKTRICKÝ PROUD 
    E7                           A 
    BYL TO TEN SLAVNÝ DEN, KDY K NÁM BYL ZAVEDEN ELEKTRICKÝ PROUD 
    A7   D  E  C#MI F#MI HMI7 E7   A 
    STŘÍDAVÝ, STŘÍDAVÝ,  SILNÝ ELEKTRICKÝ PROUD
    A7   D E  C#MI  F#MI   HMI7 E7   A  E AMI 
    STŘÍDAVÝ, STŘÍDAVÝ,  ZKRÁTKA ELEKTRICKÝ PROUD

2.   NA STRÁNKÁCH OBECNÍ KRONIKY OZDOBNÝM PÍSMEM JE PSÁNO
    TENTO DEN PRO ZDEJŠÍ ROLNÍKY ZNAMENAL PO NOCI RÁNO
    BUDEME ŽÍT JAKO V PRAZE, VŠUDE SAMÉ VEDENÍ
    JEDNA FÁZE, DRUHÁ FÁZE, TŘETÍ PĚKNĚ VEDLE NÍ REF: BYL TO TEN …

3=REC. Z PROJEVU INŽENÝRA MALINY, ZÁSTUPCE ELEKTRICKÝCH PODNIKŮ
    VÁŽENÍ OBČANÉ, VZÁCNÍ HOSTÉ, S ELEKTŘINOU JE TO PROSTÉ
+Instr OD PANTÁTY VEDOU DRÁTY DO ŽÁROVKY NADE VRATY
    ODTUD PROUD SE PŘELÉVÁ DO STODOLY, DO CHLÉVA
    PŘI KRÁTKÉM SPOJENÍ DVOU DRÁTŮ DOCHÁZÍ K TAKZVANÉMU ZKRATU
    KDO MÁ POJISTKY NÁMI PŘEDEPSANÉ, TOMU SE PŘI ZKRATU NIC NESTANE
    KDO SI TAM NASTRKÁ HŘEBÍKY, VYHOŘÍ A ZAČNE OD PÍKY
    DO KAŽDÉ RODINY ELEKTRICKÉ HODINY  REF: