Transponuj +1   Transponuj -1

    E Š Č E  S O M  S A  N E O Ž E N I L  -LIDOVÉ**1794

    EMI     H7    EMI  H7  EMI 
1    EŠČE SOM SA NEOŽENIU UŽ MA ŽENA BIJE
    DAU SOM SI JA PRIHOTOVIC 3 DUBOVÉ KYJE
    G             AMI      D          H7 
    S JEDNÝM BUDEM ŽENU BICI A S TÝM DRUHÝM DZECI, DZECI, DZECI, DZECI
    EMI                AMI  H7  EMI 
    A S TÝM TRETÍM KYJAK - KYJAKISKOM PÓJDEM NA ZÁLETY

2    KED PÓJDEŠ TY POJDZEM AJ JA POJDEME OBAJA. 
    OPÝTAME SA MLYNÁRA CO TO ZA NOVINA
    KOLEČKA ŠE OTAČAJU, PŠENIČKA ŠE MEUE MEUE EUE MEUE 
    MOJA MILÁ ŠE VYDÁVA, POJDZEM NA VEŠELIE