Transponuj +1   Transponuj -1 D23=

     H U S L I Č K Y - RÉDL  **1788

      C          F C DMI    AMI  G 
1.    [: ČÍ ŽE STE, HUSLIČKY, ČIE, KDO VÁS TU ZANECHAL :]
    DMI7   G  C  DMI    G  C  DMI   AMI G DMI AMI G 
    NA TRÁVĚ POVÁLANÉ, NA TRÁVĚ POVÁLANÉ U PATY OŘECHA?

2.   [: A KDOŽE TU TRÁVU TAK ZVÁLAL, AJ MODRÉ FIALY, :]
    [: ŽE STE, HUSLIČKY, SAMÉ :] NA SVĚTĚ ZOSTALY?

3.   [: A KERÝ TU MUZIKANT USNUL A CO SA MU PŘIŠLO ZDÁT, :]
    [: CO SA MU ENEM ZDÁLO, BOŽE(-), :] ŽE UŽ VJEC NECHTĚL HRÁT? :]

4.   [: ZAHRAJTE, HUSLIČKY, SAMY, ZAHRAJTE ZVESELA, :]
    [: AŽ SA TÁ BUDE TRÁPIT, :] KERÁ HO NECHTĚLA.