Transponuj +1   Transponuj -1

     R E H R A D I C E – VLASTA REDL  **1787
     DMI       C     F 
1.    A TE REHRADICE NA PĚKNÝ ROVINĚ,
     G     AMI  DMI   G7 C  GMI  AMI  DMI 
    TEČE TAM VODĚNKA DOLE PO DĚDINĚ, JE PĚKNÁ, JE ČISTÁ.

2.    A PO TEJ VODĚNCE DROBNÝ RYBE SKÁČOU,
     POVĚZ MI, MÁ MILÁ, PROČ TVÝ OČI PLÁČOU, TAK SMUTNĚ, ŽALOSTNĚ.

3.    PLÁČOU ONI, PLÁČOU ŠOHAJÓ PRO TEBE,
     ŽE SME SA DOSTALI DALEKO OD SEBE,  DALEKO OD SEBE. 4.=1.