Transponuj +1   Transponuj -1 D99=

     Ž Í Z E Ň – SPIRITUÁL KVINTET   **1786

        C  F   C      F  AMI G  C 
1.    KDYŽ KAPKY DEŠTĚ BUŠÍ   NA ROZPÁ-LE-NOU ZEM,
        C  F   C       F      C 
     JÁ TOUŽÍM CELOU DUŠÍ   DÁT ŽIVOU VODU VŠEM,
     UŽ V KNIZE KNIH JE PSÁNO: BEZ VODY NELZE ŽÍT,
   VŠAK NE KAŽDÉMU JE DÁNO  Z ŘEKY PRAVDY PÍT.

        G       C F C 
REF:   JÁ MÁM ŽÍZEŇ, VĚČNOU ŽÍZEŇ,
        F        C         F  C   G 
     STAČÍ ŘÍCT, KDE NAJDU VLÁHU  A ZCHLADÍM ŽÁHU PÁLIVOU
                 C F C     F        C 
     Ó, JÁ MÁM ŽÍZEŇ, VĚČNOU ŽÍZEŇ, STAČÍ ŘÍCT, KDE NAJDU VLÁHU,
         F C  F C  G C G7 
     A ZMIZÍ ŽÍZEŇ, ŽÍZEŇ, ŽÍZEŇ.

2.    STOKRÁT VÍC NEŽ SLOVA HLADKÁ JEDEN ČIN ZNAMENÁ,
     VŠAK MUSÍŠ ZADNÍ VRÁTKA NECHAT ZAVŘENÁ,
     MNĚ ČISTÁ VODA SCHÁZÍ, MNĚ CHYBÍ JEJÍ TŘPYT,
     VŽDYŤ Z MOŘE LŽÍ A FRÁZÍ SE VODA NEDÁ PÍT. REF:

3.    JAK VYTÉKAJÍ ŘÍČKY ZPOD ÚBOČÍ HOR,
     TAK POD OČNÍMI VÍČKY JÁ UKRÝVÁM SVŮJ VZDOR,
     TEN PRAMEN VODY ŽIVÉ MÁ V SOBĚ KAŽDÝ Z NÁS
     A VYTRYSKNE JAK GEJZÍR, AŽ PŘIJDE JEHO ČAS.  REF: