Transponuj +1   Transponuj -1 A57

    M Ů J  R O D N Ý  D Ů M  - BOBEK  **1782
         D                   G    D    A7 
1.   BYLO MI ŠESTNÁCT LET, JÁ ZNÁT CHTĚL SVĚT, NÁŠ DŮM BYL JAK MŘÍŽ,
                       D       G 
    TÁTA JEN KÝV, ŘEK´ MÁŠ SVŮJ VĚK, TAK POJĎ CHLAPČE BLÍŽ.
2.   DO KAPSY SÁH, A DAL MI KLÍČ, ŘEK CESTU DÁL UŽ ZNÁŠ
    AŽ POZNÁŠ SVĚT A BUDEŠ CHTÍT KAM SE VRÁTIT MÁŠ.
         D         G  D   A7 
REF1  JE TO TVŮJ RODNÝ DŮM     TVŮJ RODNÝ DŮM 
                  D      G 
    TVŮJ RODNÝ DŮM        TVŮJ RODNÝ DŮM
3.   PAK PŘEŠEL ČAS, A MŮJ STRÝC MI PSAL, A JÁ VĚDĚL DŘÍV
    NEŽ JSEM ZAČAL ČÍST, ŽE SI BŮH, TÁTU K SOBĚ VZAL
4.   NA VLAK JSEM SED´, PAK MĚSTEM ŠEL, A DLOUHO BLOUDIL TMOU,
    ALE KDYŽ JSEM VZHLÉD´, NÁHLE JAK STÍN, TAM STÁL PŘEDE MNOU
REF1  MŮJ RODNÝ DŮM,       MŮJ RODNÝ DŮM ...
      HMI            D 
REF.  NÁŠ PLOT,  ROZBITÁ OKNA A PÁR HOLÝCH ZDÍ,
    HMI               D   
    STARÁ HOUPACÍ ŽIDLE, NIKDO VŠAK NESEDĚL V NÍ,
        G             HMI 
    BYL TAM CIZÍ MUŽ, NA ŠATECH PRACH, BÍLOU PŘILBU MĚL,
        G                D     A7 
    KLÍČ MI NA ZEM SPAD A MŮJ VLASTNÍ HLAS NÁHLE SE CHVĚL, REF1.
5.   ŘEK´MĚL JSTE PŘIJÍT DŘÍV, UŽ NENÍ ČAS, RADĚJ BĚŽTE KOUSEK DÁL.
    ZA PÁR DNÍ, TU BUDE NOVÁ TRAŤ,  A TEN DŮM NÁM V CESTĚ STÁL.
6.   PAK VYŠLEHL BLESK, A DĚSNÝ TŘESK, Z ÚST MU SLOVA VZAL,
    JÁ DÁL TAM STÁL,A DO OČÍ ČERNÝ PRACH MI SLZY HNAL,MŮJ RODNÝ DŮM,..