Transponuj +1   Transponuj -1 A34

    K D Y Ž  N Ě K D O  Z  V Á S – HEGEROVÁ **1780
    C AMI DMI G C  
    C         G,      C         G
1.   KDYŽ NĚKDO Z VÁS NAZPAMĚŤ UMÍ, PÁR NĚŽNÝCH SLOV A S TÍM I NOT
    C           G       C	  AMI DMI   G  C  
    CO JAK VÍTR V KORUNÁCH JABLONÍ ŠUMÍ,AŤ MI JE POVÍ, MĚ PŘIJDOU VHOD
    A7                DMI         F     G 
    AŽ NAJDU AUTORY, KTEŘÍ MĚ NAPÍŠÍ, MILOSTNOU PÍSNIČKU, JÁ NECHCI HIT,
    C    A7              DMI    C     G    C 
    ZDVOŘILE POŽÁDÁM, AŤ SI S NÍ POSPÍŠÍ, PODROBNĚ VYSVĚTLÍM JAKÁ MÁ BÝT
    C AMI DMI G C  
2.   TA PÍSEŇ MÁ BÝT JAK ČERVÁNKY ČISTÁ A JAKO SLÍDA PRŮHLEDNÁ,
    A LEHKÁ JAK ČÁP, KDYŽ SE K ODLETU CHYSTÁ A JAKO ZÁPRAŽÍ ÚHLEDNÁ.
    TA PÍSEŇ MĚLA BY ZNÍT JAKO KYTARA, V KTERÉ SE UHNÍZDIL SLAVÍKŮ PÁR,
    MLČET JAK ZLATÝ DŮL, KDE SE UŽ NEFÁRÁ A BÝT TAK ÚTULNÁ JAK DENNÍ BAR.
    C AMI DMI G C  
3.   JÁ STO PÍSNÍ ZNÁM, A KDYŽ SE TAK DÍVÁM, JEDNA SE DRUHÉ PODOBÁ,
    NIKDO TU NETUŠÍ, ŽE DNESKA ZPÍVÁM PRO TEBE, PRO SEBE A PRO OBA.
    AŽ NAJDU AUTORY, KTEŘÍ MĚ NAPÍŠÍ, PÍSNIČKU O LÁSCE TICHOU JAK DECH,
    ZDVOŘILE POPROSÍM, AŤ SI S NÍM POSPÍŠÍ,ČASU JE MÁLO, A PROTO TEN SPĚCH