Transponuj +1   Transponuj -1 A109

    Ž Á D N Ý  C I T Y   D. KOLLER   **1779
           HMI     A      D 
1.   POD KOPYTY DNŮ PŘÍŠTÍCH SE TŘÍŠTÍ RÁNA VIN.
           HMI     A      G 
    KAM SE CITY VZDÁLÍ,  TO JÁ UŽ DÁVNO VÍM.
       HMI       A       F#(7) 
    STÍNY V ZÁCLONÁCH SE MĚNÍ V PRACH, ZŮSTAL JSEM TU SÁM.
             G          HMI 
    JEN VÝČITKY TVEJCH FRÁZÍ SI V KŮŽI POČÍTÁM.
       HMI   A       D 
2.   ŽÁDNÝ CITY, NECÍTÍM  SOUZNĚNÍ,
           HMI    A       G 
    NA POPEL SE TU PÁLÍ, TA RÁNA DÁVNÝCH DNÍ.
       EMI (E)      (D#)      (D)    (D#) 
    DÁL JEN VZDUCH A PRÁZDNO, SLOVA VÁZNOU NEVÍM, KUDY KAM.
       MYŠLENKY, CO  NEUHASNOU,    DÁVNO NEHLEDÁM.
           HMI     A      D 
3.   POD KOPYTY DNŮ STÁLÝCH SE VZDÁLÍ I MŮJ STÍN
          HMI    A      E  F# 
    JAKO TAŽNÍ PTÁCI, CO ZTRÁCÍ SMĚR I CÍL.
       G      EMI    HMI 
    TOUHY SNŮ, VÍM, ŽE NESPOUTÁM, ZŮSTAL JSEM TU SÁM.
              HMI    A    D 
    JEN LISTY USCHLEJCH RŮŽÍ POD KŮŽÍ POČÍTÁM.
              HMI  A         G 
    S VĚDOMÍM VLASTNÍCH HŘÍCHŮ SVOU PÝCHU ODMÍTÁM.
       EMI (E)      (D#)      (D)    (D#) 
    DÁL JEN VZDUCH A PRÁZDNO, SLOVA VÁZNOU NEVÍM, KUDY KAM.
       EMI (E)    (D#)      (D)    G 
       MYŠLENKY, CO  NEUHASNOU,   DÁVNO NEHLEDÁM.
            HMI     A      D 
4.   POD KOPYTY DNŮ PŘÍŠTÍCH SE TŘÍŠTÍ I MŮJ STÍN.
            HMI    A  
    NA POPEL SE DNES PÁLÍ, TY PRÁZDNÝ RÁNA, 
    HMI    A      F#  A HMI  
    TY VĚČNÝ PRÁZDNÝ RÁNA VIN.