Transponuj +1   Transponuj -1 A45

    L O V E C K Á  -Matuška     **1773
    D        A        D       A  
1.   ŠEL JEDNOU LOVEC, OBOROU DOMŮ,  TON TYRON TON TON
    UVIDĚL DÍVKU,   VE STÍNU STROMŮ,TON TYRON TON TON
    EMI    HMI  EMI    HMI G     D   G    A 
    SEDNE SI K NÍ A HNED SE JÍ PTÁ, JESTLI SE OD NĚJ POLÍBIT DÁ. 
    D   A    D 
    TON TYRON TON TON
2.   MŮJ MILÝ PANE, DÍVENKA NA TO, TON TYRON TON TON
    CHRÁNÍM SVŮJ POKLAD DRAŽŠÍ NEŽ ZLATO, TON TYRON TON TON
    LOVEC HNED OČI, ROZDYCHTĚNÉ,ONA, ŽE NIKDY, ONA, ŽE NE,
    TON TYRON TON TON

3.   MĚSÍC UŽ HÁJE POKROPIL MĚDÍ, TON TYRON TON TON
    TI DVA TAM STÁLE POD STROMY SEDÍ, TON TYRON TON TON
    LOVEC JÍ ŠEPTÁ, CO ŽE BY RÁD, ONA, ŽE MOŽNÁ, ONA, ŽE SNAD
    TON TYRON TON TON

4.   SRNKY JDOU PÍT A COPAK TO VIDÍ, TON TYRON TON TON
    NA MĚKKÉ TRÁVĚ STÍNY DVOU LIDÍ. TON TYRON TON TON
    DVA HLASY SLYŠÍ SLÁDNOUT JAK MED,CHCEŠ MĚ MÍT RÁDA? ANO A HNED.
    TON TYRON TON TON

5.   A KDYŽ JE RÁNO, NA JITŘNÍ ZVONÍ, TON TYRON TON TON
    DÍVENKA VZDYCHÁ, SLZIČKY RONÍ, TON TYRON TON TON
    ALE NEŽ NAJDE ZTRACENOU ŘEČ, LOVEC UŽ SPĚCHÁ NA NOVOU LÉČ.
    TON TYRON TON TON