Transponuj +1   Transponuj -1

    Č E R E Š N Ě  - HEGEROVÁ **1766
    AMI      DMI F    E  AMI 
1.   AKO MLADÉ DIEVČA UŽ JE TO ZA NAMI
    PO STROMOCH SOM LIEZLA S NAŠIMI CHLAPCAMI.
    C          G     E7? 
    A VŽDY KEĎ NA STROME ZLOMILI HALÚZKU,
    DMI        F    G   AMI 
    HÁDZALI MI CHLAPCI ČEREŠNE ZA BLÚZKU
    KEĎ BOLI ZVEDAVÍ, ČO TO MÁM POD BLÚZKOU
    ODHÁŇALA SOM ICH ZELENOU HALÚZKOU.

2. UBRÁNILA SOM SA VIAC MENEJ ÚSPEŠNE,NIKTO NESMEL SIAHNUŤ NA MOJE ČEREŠNE
  NEVERTE MLÁDENCOM, KEĎ SA VÁM ZAPÁČIA,VYJEDIA VÁM VŠETKY ČEREŠNE Z KOLÁČA
  CHLAPCI NEUBLÍŽIA KÝM HĽADIA ZO STROMU, KEĎ ZOSKOČIA DOLU, ČAKAJTE POHROMU

3. KEĎ SA NA VÁS CHLAPEC ZADÍVA UPRENE,AKO TIE ČEREŠNE BUDETE ČERVENÉ.
  KEĎ SA NA VÁS ŠUHAJ USMEJE POD FÚZKY,RÝCHLO VYBERAJTE ČEREŠNE ZPOD BLÚZKY
  ČEREŠNE SÚ ZRELÉ A BLÚZKA PRIÚZKA, NIČ VÁM NEPOMÔŽE ZELENÁ HALÚZKA.