Transponuj +1   Transponuj -1 A06

    B Y L O  Č T V R T A B U D E  P Ů L – NECKÁŘ A6 **1764

      EMI7          CMAJ7         C 
1.   BYLO ČTVRT A BUDE PŮL,BYLO ČTVRT A BUDE PŮL A JÁ SÁM JAK V PLOTĚ KŮL
    AMI7          H7              EMI  
    POD TVÝM OKNEM STOJÍM DÁL, TAK JAKO DENNĚ JSEM TU STÁL

    BYLO ČTVRT A BUDE PŮL,BYLO ČTVRT A BUDE PŮL,V DUCHU VIDÍM MALEJ STŮL
    A NA NĚM TVOU RUKU PSÁT,ŽE MÁM O SVÉ LÁSCE HRÁT.

      AMI           AMI7 
REF:  BUDU DRŽET ČESTNOU STRÁŽ,BUDU HLÍDAT OSUD NÁŠ
      F6         D7           G  
    BUDU ČEKAT, AŽ MI DÁŠ, ZA ZÁCLONOU TAJNÉ ZNAMENÍ.
       AMI          AMI7 
    A PAK VEJDU PO ŠPIČKÁCH,JAKO ZLODĚJ PŘES TVŮJ PRÁH,
       F         DMI          H7 
    KDO BY NA MNĚ RUKU VZTÁH, TAK TEN ZA TREST ZKAMENÍ.

2.   BYLO ČTVRT A UŽ JE PŮL,BYLO ČTVRT A UŽ JE PŮL A JÁ SÁM JAK V PLOTĚ KŮL
    POD TVÝM OKNEM STOJÍM DÁL, TAK JAKO DENNĚ JSEM TU STÁL.
   H7         EMI H7         EMI H7          EMI 
    A BUDU ČEKAT DÁL A DÁL A BUDU ČEKAT DÁL A DÁL A BUDU ČEKAT DÁL A DÁL