Transponuj +1   Transponuj -1

    V L A Š T O V K O  L E Ť - NOHAVICA **1758
 
    C       AMI        F         G 
1.   VLAŠTOVKO LEŤ, PŘES ČÍNSKOU ZEĎ, PŘES PÍSEK POUŠTĚ GOBI
    OBLÉTNI ZEM,  PŘILEŤ AŽ SEM,  JEN AŤ SE CÍSAŘ ZLOBÍ
    EMI          AMI F          G 
    DNES V NOCI ZDÁL SE MI SEN, ŽE TI ZRNÍ NASYPAL, LUDWIG VAN BEETHOVEN
    C       AMI      F G C  
    VLAŠTOVKO, LEŤ, NÁS, CHUDÉ, VEĎ. 

2.   ZEPTEJ SE RYB, KDE JE JIM LÍP, ZEPTEJ SE PLAMEŇÁKŮ
    KDO ZÁVIDÍ,  NIC NEVIDÍ    Z TÉ KRÁSY ZPOD OBLAKŮ. 
    AŽ SPATŘÍŠ NAD SEBOU STÍN, VĚZ ŽE TI MÁVÁ SÁM, PAN JURIJ GAGARIN
    VLAŠTOVKO, LEŤ, NÁS, CHUDÉ, VEĎ. 

3.   VLAŠTOVKO, LEŤ RYCHLE A TEĎ, NESU TŘI ZLATÉ GROŠE
    PRVNÍ JE MŮJ, DRUHÝ JE TVŮJ, TŘETÍ PRO SVĚTLONOŠE
    AŽ BUDEŠ UNAVENÁ,    PÍRKA TI POFOUKÁ, MÁŘÍ MAGDALÉNA
    VLAŠTOVKO, LEŤ, NÁS, CHUDÉ, VEĎ  VLAŠTOVKO, LEŤ, NÁS, CHUDÉ, VEĎ